Oferta

Specjalistyczne programy ubezpieczeniowe dla branży transportowej.

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie:

508 914 747

 
Transport to jedna z naszych największych, ale też i najbardziej rozdrobnionych gałęzi gospodarki.
Międzynarodowym przewozem rzeczy zajmuje się blisko 31 tysięcy polskich przedsiębiorstw, a ich flota składa się obecnie z blisko 200 tysięcy pojazdów.

Chcemy, aby korzystając z naszych programów ubezpieczeniowych firmy transportowe korzystały z efektu skali swojej branży, a nie były traktowane przez Ubezpieczycieli jako pojedynczy kontrahent. 

OC/AC/NNW (bus i ciężarowe)
 • dla pojazdów indywidualnych oraz flot
 • spełniające warunki leasingu
 • Truck Assistance.
Podróżne (koszty leczenia) dla firm transportowych

Ubezpieczenie pokrywające spoczywający na pracodawcy obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej, a także pokrycia kosztu transportu zwłok w przypadku zgonu.

Przy uwzględnieniu charakteru pracy kierowcy międzynarodowego ubezpieczeniem można objąć:

 • koszty leczenia (również wynikające z następstw chorób przewlekłych)
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (inwalidztwo)
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • wykonywanie pracy fizycznej w charakterze kierowcy
 • zastępstwo kierowcy
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • koszty obsługi prawnej i zaliczka na kaucję
 • assistance.
Formularz kontaktowy