Oferta

Specjalistyczne programy ubezpieczeniowe dla branży transportowej.

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie:

(58) 526 14 14

 
Transport to jedna z naszych największych, ale też i najbardziej rozdrobnionych gałęzi gospodarki.
Międzynarodowym przewozem rzeczy zajmuje się blisko 31 tysięcy polskich przedsiębiorstw, a ich flota składa się obecnie z blisko 200 tysięcy pojazdów.

Chcemy, aby korzystając z naszych programów ubezpieczeniowych firmy transportowe korzystały z efektu skali swojej branży, a nie były traktowane przez Ubezpieczycieli jako pojedynczy kontrahent. 

OC/AC/NNW (bus i ciężarowe)
  • dla pojazdów indywidualnych oraz flot
  • spełniające warunki leasingu
  • Truck Assistance.
Podróżne (koszty leczenia) dla firm transportowych

Ubezpieczenie pokrywające spoczywający na pracodawcy obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej, a także pokrycia kosztu transportu zwłok w przypadku zgonu.

Przy uwzględnieniu charakteru pracy kierowcy międzynarodowego ubezpieczeniem można objąć:

  • koszty leczenia (również wynikające z następstw chorób przewlekłych)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (inwalidztwo)
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • wykonywanie pracy fizycznej w charakterze kierowcy
  • zastępstwo kierowcy
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej i zaliczka na kaucję
  • assistance.
Formularz kontaktowy