Broker

Kim jest Broker?

Broker obejmuje najwyższą formę doradztwa ubezpieczeniowego, działając w imieniu Klienta i na jego rzecz.

Broker jest niezależnym pośrednikiem pomiędzy poszukującym ubezpieczenia, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie jest związany z żadnym ubezpieczycielem, czym przede wszystkim odróżnia się od agenta ubezpieczeniowego. Broker działa w imieniu oraz na rzecz Klienta. Jego rolą jest analiza zagrożeń jakim podlega Klient, opracowanie adekwatnego programu ubezpieczenia oraz wskazanie towarzystwa, które przygotowało najkorzystniejszą pod względem warunków oraz składki ofertę dla danego ryzyka.

Działalność brokerską reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.).

Działalność Brokera

Broker jako zawód regulowany oraz zaufania publicznego.

Działalność brokerska prowadzona jest w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydawane na podstawie weryfikacji wiedzy oraz doświadczenia kandydata. Działalność ta podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru.
Ze względu na charakter prowadzonej działalności, brokerzy zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Świadczone usługi

W skład kompleksowej usługi brokerskiej wchodzą:

  • analiza ryzyka związanego z działalnością Klienta
  • dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia
  • negocjacje z ubezpieczycielami warunków i ceny ubezpieczenia dla Klienta
  • rekomendacja Klientowi najkorzystniejszych ofert

 

 

 

  • pomoc przy zawarciu umowy i obsłudze
  • stałe monitorowanie zawartych umów
  • pomoc przy likwidacji świadczeń
  • efektywne zarządzanie ryzykiem.

Usługa brokerska jest dla Klienta bezpłatna.