Oferta

OC chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód, które wyrządzone zostały osobom trzecim. Pokrywa koszty dotkniętego zniszczeniem mienia oraz wyrządzonych szkód osobowych.

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie:

(58) 526 14 14

OC obowiązkowe

Są to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenia mienia do których zawarcia obliguje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Należą do nich ubezpieczenia OC powszechne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników) oraz  OC zawodowe (m.in. adwokatów, brokerów ubezpieczeniowych, zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów itd.).

OC z tytułu prowadzonej działalności

Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający lub jego pracownicy wyrządzą szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę odpowiedzialność ponosi firma. Ze względu na bardzo istotną rolę tego ubezpieczenia wskazane jest zawieranie dodatkowych klauzul mających na celu dopasowanie zakresu ochrony do prowadzonej działalności (są to m.in. klauzule: OC kontraktowa,  OC najemcy, OC za podwykonawców itd.).

OC z tytułu wykonywanego zawodu

Zapewnia ochronę ubezpieczeniową, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie to pokrywa tzw. czyste straty finansowe oraz  szkody rzeczowe i osobowe.