O nas

Klauzula informacyjna dla Klientów firmy brokerskiej LION BROKERS SP. Z O.O. w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LION BROKERS SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dmowskiego 12 (80-264 Gdańsk)
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lionbrokers.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, tj. dystrybucji ubezpieczeń polegających głównie na:
  • doradzaniu, rekomendowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowujących do zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, w tym przygotowaniu oferty ubezpieczeniowej w Państwa imieniu
  • udzielaniu pomocy przy odszkodowaniach lub świadczeniach (likwidacja szkód)
  • udzielaniu pomocy w administrowaniu zawartymi przez Państwa umowami ubezpieczenia i ich wykonywaniu
 4. Podstawą legalności jest (art. 6 ust. 1 lit. b) niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione firmy Lion Brokers Sp z o.o., podmioty współpracujące, towarzystwa ubezpieczeniowe
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa (10 lat od dnia zakończenia współpracy z Klientem), bądź przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy
 7. Posiada Pani/Pan:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia (tzw. prawo do zapomnienia)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieprawidłowym świadczeniem usług brokerskich