O nas
Dane firmy

Jesteśmy wiarygodnym partnerem w rozwoju Twojego biznesu.

Lion Brokers Sp. z o.o.

ul. Kosynierów 21, 84-230 Rumia

tel. 508 914 747

-

Regon: 360439240

NIP: 957-10-76-395

-

KRS: 0000535783

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

-

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Uprawnienia
Lion Brokers

 

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiejnr 2115/15 wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Lion Brokers

 

Jesteśmy członkiem Stowvarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Polbrokers 

www.polbrokers.pl

Lion Brokers

 

Posiadamy polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną wynoszącą równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.