OC Spedytora

 

 

Ubezpieczenie OCS

Ubezpieczenie OC spedytora przeznaczone jest dla firm prowadzących działalność spedycyjną. OC spedytora jest gwarancją bezpieczeństwa i spokoju w razie niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji.

 

Chcesz poznać ofertę? Skontaktuj się z nami ✎

 

 

Rozszerzone OC Spedytora

Odpowiedzialność cywilną spedytora można poszerzyć, m.in. o następujące elementy:

 

  • przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)
  • przewóz żywych zwierząt
  • przewóz wartości pieniężnych i innych dokumentów
  • rażące niedbalstwo
  • przewóz dzieł sztuki