Ubezpieczenie Cargo

 

 

Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie ładunku podczas transportu z dostępem do aplikacji on-line, dzięki której spedytor / Klient może na bieżąco zgłaszać do ubezpieczenia przesyłki i generować polisę Cargo / certyfikat gwarantuje, że towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia. Można nim objąć zarówno towar transportowany drogą lądową, lotniczą, morską, jak również śródlądową.

 

Chcesz poznać ofertę? Skontaktuj się z nami ✎